Systemy MES a IIOT - różnice

Systemy MES a IIOT - różnice

Rosnące wykorzystanie automatyzacji przemysłowej w zakładach produkcyjnych i dyskretnych wprowadziło rynek systemów realizacji produkcji (system MES) w okres przejściowy. Coraz częściej pojawiają się pytania o wybór pomiędzy MES a platformy IIOT (Industry Internet of Things - przemysłowy internet rzeczy). Czy można wdrożyć oba te rozwiązania równolegle lub zdecydować się tylko na jeden wariant? Która opcja będzie najlepsza dla danego zakładu produkcyjnego?

MES i IIoT - podstawowe różnice


Z jednej strony oczekuje się, że wartość rynku MES wzrośnie do około 23 miliardów dolarów do 2024 roku. Z drugiej strony pojawiające się rozwiązania, takie jak platformy IIoT, rozwiązania automatyzacji oparte na chmurze i platformy SaaS, stanowią wyzwanie dla branży produkcyjnej. Według Magic Quadrant 2019 MES firmy Gartner platformy IIoT powinny znaleźć się w czołówce przełomowego procesu dotyczącego MES. W raporcie Gartnera stwierdzono ponadto, że do 2024 r. system MES jako rynek w „50% rozwiązań będzie obejmował platformy IIoT  w celu zapewnienia kontroli zarządzania transakcjami niemal w czasie rzeczywistym”. To stwierdzenie podkreśla fakt, że oba rozwiązania mają współpracować w celu optymalizacji procesów przemysłowych, jakie znamy.


Platformy IIoT - co to jest i dlaczego warto?


Zainteresowanie i rozpowszechnienie IIoT stale rośnie ze względu na korzyści, jakie przynosi zarówno w przypadku tradycyjnych, jak i nowszych hal produkcyjnych. Platformy IIoT odnoszą się do klasy rozwiązań, a nie do pojedynczego elementu technicznego, platformy lub rozwiązania. Platformy IIoT to rozwiązania, które łączą procesy produkcyjne z systemami lub zasobami w nim zawartymi. Oznacza to, że platforma IIoT jest elastyczna i zapewnia przemysłowi produkcyjnemu podstawy i narzędzia potrzebne do opracowywania nowych aplikacji i metodologii w celu usprawnienia operacji produkcyjnych.


Platformy IIoT nie działają w próżni. Uwzględniają system MES składającym się z komponentów sprzętowych podłączonych do maszyn lub systemów produkcyjnych i aplikacji do łączenia zaplecza systemu oraz sprzętu IoT z procesami produkcyjnymi. Dzięki wsparciu platform IIoT, które zapewniają te komponenty, producenci mogą tworzyć niestandardowe aplikacje, które są powiązane z określonymi procesami, podczas gdy producenci sprzętu i OEM mogą projektować innowacyjne zasoby, które wykorzystują oferowane przez nie narzędzia. 


System MES - najważniejsze informacje


System MES to oprogramowanie używane przez producentów do śledzenia i dokumentowania procesu przekształcania surowców w produkty. Oprogramowanie służy również do uzyskiwania wglądu w operacje na hali produkcyjnej. Oprogramowanie MES jest dostarczane z modułami lub narzędziami, które pozwalają na monitorowanie maszyn i zarządzania działaniami.


Moduły MES są na ogół zastrzeżone, co oznacza, że ​​od producentów oczekuje się pracy tylko z modułami dostarczonymi przez sprzedawcę, a aktualizacje mogą być kosztowne w zależności od aktualizowanego modułu. W rezultacie, chociaż platforma MES może zrobić wiele rzeczy, aby uprościć operacje w całym zakładzie i organizacji, może ograniczać rozwój nowych narzędzi do określonych zadań lub procesów. W tym miejscu pojawiają się platformy IIoT.


Komplementarność MES i IIoT


Istnieje kilka powodów, dla których MES integruje platformy IIoT, aby rozszerzyć ich przypadki użycia.


  • Złożoność MES
  • Zastrzeżony charakter MES


MES zapewnia producentom bardziej scentralizowane rozwiązanie. Rozwiązania te dobrze wykonują wyżej wymienione funkcje, ale z trudem działają poza swoimi podstawowymi funkcjami. Z drugiej strony platformy IIoT są zbudowane jako infrastruktury oparte na mikrousługach. Oznacza to, że oferują aplikacje jako zbiór usług i są zdecentralizowane od samego początku. Drugim wyzwaniem stojącym przed producentami przy korzystaniu z MES są ograniczenia liczby dostępnych aplikacji. Tak, większość MES ma sklep z aplikacjami, w którym można kupić aplikacje. 


Dane a czynnik ludzki w produkcji


Wszelkie przyszłe inicjatywy dotyczące poprawy produkcji powinny koncentrować się na danych o aktywach, a nie na procesach. Opracowanie zautomatyzowanej infrastruktury do gromadzenia i transformacji danych jest pierwszym i najważniejszym krokiem na drodze do Przemysłu 4.0. Podstawowe funkcje MES, wraz z różnymi innymi funkcjami i ofertami technologicznymi, stanowią warstwę wierzchnią tej infrastruktury, jeśli i kiedy są wymagane.


MES czy IIoT - który wariant wybrać?


MES z pewnością zapewnia cenne usługi dla przemysłu wytwórczego, ponieważ jego reputacja opiera się na zastępowaniu dotychczasowych procesów (np. monitorowanie maszyn)  i zarządzania oraz wprowadzaniu cyfryzacji w hali produkcyjnej.


Z drugiej strony platforma IIoT zapewnia decentralizację i aplikacje jako usługę dla przemysłu produkcyjnego, obok funkcji oferowanych przez MES. Oznacza to, że platformy IIoT mogą wykonywać pracę MES, jednocześnie rozszerzając jego przypadki użycia. Dlatego dla producentów, którzy chcą rozpocząć proces przekształcania zakładu Brownfield w Greenfield, platforma IIoT jest najnowocześniejszą opcją do wyboru.


W sytuacjach, w których koszt usługi i subskrypcji odgrywa ważną rolę przy dokonywaniu wyboru, ważne jest, aby pamiętać, że platformy IIoT odzwierciedlają rozszerzalność i przystępność chmury obliczeniowej. To sprawia, że ​​platforma IIoT jest znacznie tańszą opcją w porównaniu do MES.Monitorowanie maszyn i operacji produkcyjnych - wnioski


Mając to na uwadze, Gartner Magic Quadrant przewiduje wzrost wydatków na rozwiązania typu system MES. Wynika to z faktu, że systemy te są nadal niezbędne, aby przejść w kierunku Przemysłu 4.0. Podkreśla również fakt, że miliony producentów używają obecnie MES do optymalizacji operacji. Dla tych, którzy należą do tej kategorii, integracja platformy IIoT w celu maksymalizacji zwrotów z inwestycji w MES jest logiczną decyzją.


Należy pamiętać, że Przemysł 4.0 wymaga współpracy wielu przedsiębiorstw i współpracy między przedsiębiorstwami, aby osiągnąć swój szczyt. Platformy MES i IIoT zapewniają usługi niezbędne do zdefiniowania przyszłości automatyzacji przemysłowej i chociaż MES wykonuje dziś doskonałą robotę, platformy IIoT będą prawdziwymi czynnikami umożliwiającymi realizację, aby zapewnić inteligentne fabryki jutra.


Klienci i partnerzy

EBKF partner RICOH
EBKF partner EASY ROBOTS